Què oferim?


Artistes : Disseny de pagines web, concepcio de dossiers de premsa, redaccio de biografies.


Galeries d’art i institucions culturals : actualització i animaciÓ de pagines web, concepcio de dossiers de premsa, elaboracio d’entrevistes d’artistes, creació de fullets de presentació d’exposicions.